Intertek (www.intertek.com)

บริการห้องปฏิบัติการในประเทศไทย

ห้องปฏิบัติการทดสอบเคมีทำหน้าที่ในการให้บริการวิเคราะห์และทดสอบทางเคมีให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมาย เพิ่มเติม
 

อีเมล์หาเรา

โทรหาเรา

+662 765 2999
 
 

วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์น้ำมันปิโตรเลียม

อินเตอร์เทค ให้บริการทางด้านการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

เรานำเสนอบริการวิเคราะห์คุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ 365 วันต่อปี กับการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM, IP, UOP, API และมาตรฐานอื่นที่เป็นที่รับรองในอุตสาหกรรม 

รายการผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่มีการตรวจสอบคุณภาพในห้องปฏิบัติการอินเตอร์เทค เช่น

  • Crude Oil / Condensate
  • Natural Gas
  • Naphtha
  • Gasoline / Gasohol
  • Jet A-1 / Kerosene
  • Diesel Oil / Biodiesel
  • Fuel Oil
  • B100
  • Ethanol
  • อื่นฯ

 

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์น้ำมันปิโตรเลียม ได้อย่างไร.