Intertek (www.intertek.com)

บริการห้องปฏิบัติการในประเทศไทย

ห้องปฏิบัติการทดสอบเคมีทำหน้าที่ในการให้บริการวิเคราะห์และทดสอบทางเคมีให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมาย เพิ่มเติม
 

อีเมล์หาเรา

โทรหาเรา

+662 765 2999
 
 

ห้องปฏิบัติการทดสอบและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์

อินเตอร์เทคมีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนชั้นแนวหน้าของประเทศ ในการให้บริการทดสอบและการตรวจวิเคราะห์ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็ว มีทีมงานที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์

ห้องปฏิบัติการทดสอบและวิเคราะห์ของอินเตอร์เทคได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ห้องปฏิบัติการทดสอบและวิเคราะห์ของเรา ปฏิบัติการทดสอบตามวิธีทดสอบที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และเป็นวิธีมาตรฐานระดับสากลยอมรับ เช่น ASTM, IP, ISO, UOP, US EPA, APHA, NIOSH, OSHA เป็นต้น โดยครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านห้องปฏิบัติการทดสอบและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ได้อย่างไร.