Intertek (www.intertek.com)

หน่วยงานภาครัฐฯ และการค้า

เพื่อให้สินค้านำเข้าและส่งออกสอดคล้องกับมาตรฐานต่างๆ โดยกระบวนการที่รวดเร็ว รักษารายได้จากการจัดเก็บภาษีนำเข้ารวมทั้งสร้างความมั่นคงแก่ระบบห่วงโซ่อุปทาน ข้อมูลเพิ่มเติม 
 
 

อีเมล์หาเรา

โทรหาเรา

+662 765 2999
 
 

บริการเพื่อการพัฒนาการส่งออกไปดูไบ

บริษัทหลายแห่งภายในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์(UAE)อยู่ในช่วงการเจริญเติบโตของการผลิตสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมไปถึงสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อการส่งออกเพื่อให้แน่ใจว่าพิธีการศุลกากรสามารถผ่านได้อย่างราบรื่นผลิตภัณฑ์ต้องมีการรับรองและตรวจสอบเพื่อเป็นไปตามคุณภาพและความปลอดภัยที่กำหนดสำหรับการนำเข้าสำหรับในหลายประเทศทั่วโลก

อินเตอร์เทคผ่านการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์กับ Dubai Export Development Corporation, (EDC) ไม่สามารถเพียง แต่ให้บริการการออกใบรับรอง,ตรวจสอบ,และทดสอบเพื่อการส่งออกเหล่านี้ อีกทั้งยังมีการบริการสำหรับผู้ส่งออกเพื่อการเข้าหรือขยายตลาดในต่างประเทศ

EDCให้คำแนะนำทางการค้า ข้อแนะนำทางการสร้างแบรนด์ ข้อแนะนำทางการเงิน อำนวยความสะดวกทาางด้านสินเชื่อ กฏหมาย และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการเข้าถึงผู้ซื้อที่มีศักยภาพ เป้าหมายหลักของอินเตอร์เทคคือการช่วยเหลือผู้ส่งออกที่อยู่ในดูไบให้เข้าใจถึงข้อกำหนดในการออกใบรับรองผลิตภัณฑ์ในประเทศที่ส่งสินค้าไป ซึ่งรวมถึงประเทศที่อยู่ภายใต้การดูแลของอินเตอร์เทคในการรับรองผลิตภัณฑ์ / โปรแกรมบัญชีเช่น ซาอุดิอาระเบีย, คูเวต, เคนยา, ไนจีเรีย, แอลจีเรีย, ยูกันดา, โมซัมบิก, บังคลาเทศรวมไปถึงบริการตรวจสอบและทดสอบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อินเตอร์เทคขอแนะนำให้ผู้ส่งออกลงทะเบียนเป็นสมาชิกของ EDC ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากการอำนวยความสะดวกทางการค้า ของเหล่าสมาชิก

รายละเอียดเพิ่มเติมของบริการเหล่านี้สามารถพบได้ภายในส่วน "ข้อมูลยูเออี" ของเรา

  • การส่งออกไปยังตะวันออกกลาง
  • บริการภาครัฐ - ข้อตกลงและเงื่อนไข
  • หน่วยงานภาครัฐและสถาบัน A ถึง Z

 

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านบริการเพื่อการพัฒนาการส่งออกไปดูไบ ได้อย่างไร.