Intertek (www.intertek.com)

หน่วยงานภาครัฐฯ และการค้า

เพื่อให้สินค้านำเข้าและส่งออกสอดคล้องกับมาตรฐานต่างๆ โดยกระบวนการที่รวดเร็ว รักษารายได้จากการจัดเก็บภาษีนำเข้ารวมทั้งสร้างความมั่นคงแก่ระบบห่วงโซ่อุปทาน ข้อมูลเพิ่มเติม 
 
 

อีเมล์หาเรา

โทรหาเรา

+662 765 2999
 
 

ตรวจสอบสินค้าก่อนการจัดส่งสำหรับผู้ส่งออกไปยังฟิลิปปินส์

การขนส่งสินค้าเป็นกลุ่มหรือเป็นแบ่งกลุ่มไปยังฟิลิปปินส์ ในขณะนี้ต้องตรวจสอบทั้งคุณภาพ ปริมาณและภาษีที่จะต้องชำระ

The Customs Authority of the Republic of The Philippines ได้รับการอนุมัติการออกกฎหมายใหม่ที่แนะนำการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนพื้นฐานในการนำเข้าสำหรับกลุ่มสินค้าที่มีจุดหมายปลายทางที่ฟิลิปปินส์ สำหรับการจัดส่งสินค้าเหล่าในปัจจุบันจำเป็นที่ต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ปริมาณและมูลค่าภาษีที่ต้องชำระ ณ ที่ แหล่งต้นกำเนิดของสินค้าโดยบริษัทสำรวจได้รับการอนุมัติ อินเตอร์เทคเป็นหนึ่งในบริษัทได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐบาลของประเทศฟิลิปปินส์ที่ได้รับการอนุมัติการสำรวจและสามารถช่วยคุณ สร้างความมั่นใจในการจัดส่งให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากวิธีการในการชำระภาษีที่มีประสิทธิภาพ

สำหรับความช่วยเหลือในการส่งออกไปยังฟิลิปปินส์ กรุณาให้ติดต่อที่สำนักงานอินเตอร์เทคในประเทศของท่านหากคุณเป็นผู้นำเข้า กรุณาโทรติดต่อสำนักงานฟิลิปปินส์ของเราได้ที่ (632) 8682343/8364448

ผู้นำเข้าและส่งออกที่เกี่ยวข้องและการบริการก่อนการจัดส่ง

 

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านตรวจสอบสินค้าก่อนการจัดส่งสำหรับผู้ส่งออกไปยังฟิลิปปินส์ ได้อย่างไร.