Intertek (www.intertek.com)

หน่วยงานภาครัฐฯ และการค้า

เพื่อให้สินค้านำเข้าและส่งออกสอดคล้องกับมาตรฐานต่างๆ โดยกระบวนการที่รวดเร็ว รักษารายได้จากการจัดเก็บภาษีนำเข้ารวมทั้งสร้างความมั่นคงแก่ระบบห่วงโซ่อุปทาน ข้อมูลเพิ่มเติม 
 
 

อีเมล์หาเรา

โทรหาเรา

+662 765 2999
 
 

โครงการ KUCAS เพื่อการส่งออกไปยังคูเวต

สหรัฐและเม็กซิโก กำหนดว่าสินค้านำเข้าทั้งหมดจำเป็นต้องสอดคล้องกับการรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (CCO) และต้องมี Constancia De Verificacion (CDV)

สินค้าที่มีรหัสภาษีศุลกากรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก (WTO) ต้องมีการตรวจสอบใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าสำหรับการนำเข้าไปยังเม็กซิโก

ผลิตภัณฑ์เหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

  • เสื้อผ้า
  • สิ่งทอ
  • รองเท้า

อินเตอร์เทคให้การตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการร้องขอการตรวจสอบใด ๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดส่งพบความล่าช้าน้อยที่สุดก่อนที่จะถูกส่งออกไป และมีทั้งเอกสารการและอากรต่างๆพร้อมเมื่อสินค้าเดินทางมาถึงในเม็กซิโก

อินเตอร์เทคที่มีเครือข่ายสำนักงานทั่วโลกที่มีการดำเนินการโครงการเม็กซิกันเป็นเวลาหลายปี ได้ดำเนินการประเมินผลของผลิตภัณฑ์นานกว่าและมากกว่าองค์กรอื่นใดๆ เจ้าหน้าที่ของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับมาตรฐานเม็กซิกันและเป็นที่ต้องการและ Constancia de เรา Verificacion (CDV) ได้รับการยอมรับและเชื่อถือได้โดย Secretaria De Economia (SE) และศุลกากรเม็กซิกัน

บริการภาครัฐ - รัฐบาลข้อตกลงและเงื่อนไข
หน่วยงานภาครัฐและสถาบัน A ถึง Z

 

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านโครงการ KUCAS เพื่อการส่งออกไปยังคูเวต ได้อย่างไร.