Intertek (www.intertek.com)

หน่วยงานภาครัฐฯ และการค้า

เพื่อให้สินค้านำเข้าและส่งออกสอดคล้องกับมาตรฐานต่างๆ โดยกระบวนการที่รวดเร็ว รักษารายได้จากการจัดเก็บภาษีนำเข้ารวมทั้งสร้างความมั่นคงแก่ระบบห่วงโซ่อุปทาน ข้อมูลเพิ่มเติม 
 
 

อีเมล์หาเรา

โทรหาเรา

+662 765 2999
 
 

ตรวจสอบปลายทางของการนำเข้าที่เอกวาดอร์

สินค้าที่นำเข้ามาในเอกวาดอร์อาจมีการโปรแกรมจาก Aforo En Destino หมายความว่าการตรวจสอบจะดำเนินการที่ท่าเรือโดยหนึ่งใน บริษัท ที่ได้รับการอนุมัติการตรวจสอบนี้คือ อินเตอร์เทค

ผู้นำเข้าไม่สามารถเลือกบริษัทผู้ตรวจสอบได้เพราะพวกเขาจะหมุนเป็นประจำทุกสัปดาห์ผ่านทางพอร์ตและสนามบินต่างๆตามคำสั่งของกรมศุลกากร

การส่งออกเซรามิกส์หรือสิ่งทอไปเอกวาดอร์, ผู้ส่งออก / นำเข้ากระเบื้องเซรามิก, โต๊ะเซรามิก สิ่งทอหรือรองเท้าที่มีการซื้อขายกับชาวเอกวาดอร์ ต้องใช้ใบรับรองการตรวจสอบ อินเตอร์เทคได้รับการยอมรับโดยองค์การควบคุมเอกวาดอร์ - OAE และโดยองค์การระหว่างประเทศ INMETRO - บราซิล และCNAS - จีน และสามารถที่จะออกใบรับรองผลบังคับใช้เหล่านี้ อินเตอร์เทคได้ให้บริการกับรัฐบาลเอกวาดอร์ตั้งแต่ปี 1994

สำหรับความช่วยเหลือในการส่งออกไปยังประเทศเอกวาดอร์, ติดต่อสำนักงานเอกวาดอร์ของเราโดยการส่งอีเมล fernando.penuela @ intertek.com หรือโทร 593-42687180 หรือกรุณาติดต่อสำนักงานอินเตอร์เทคในประเทศของคุณ

 

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านตรวจสอบปลายทางของการนำเข้าที่เอกวาดอร์ ได้อย่างไร.