Intertek (www.intertek.com)

หน่วยงานภาครัฐฯ และการค้า

เพื่อให้สินค้านำเข้าและส่งออกสอดคล้องกับมาตรฐานต่างๆ โดยกระบวนการที่รวดเร็ว รักษารายได้จากการจัดเก็บภาษีนำเข้ารวมทั้งสร้างความมั่นคงแก่ระบบห่วงโซ่อุปทาน ข้อมูลเพิ่มเติม 
 
 

อีเมล์หาเรา

โทรหาเรา

+662 765 2999
 
 

บริการต่างๆสำหรับองค์กรรับบริจาค

อินเตอร์เทคมีบริการครบวงจรในการตรวจสอบและบริการที่ปรึกษาองค์กรด้านมนุษยธรรมเพื่อความถูกต้องและคุณภาพของวัสดุ

ด้วยเครือข่ายทั่วโลกของเราในการตรวจสอบ ห้องปฏิบัติการและสำนักงานที่ครอบคลุมในพิ้นที่ต่างๆ ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าไม่ว่าคุณจะอยู่แห่งไหนหรือ สถานที่ใด ที่คุณกำลังจะส่งความช่วยเหลือ

  • บริการการตรวจสอบสินค้าไปบังคลาเทศ
  • การบริการต่างๆสำหรับผู้นำเข้าและส่งออก
  • บริการการตรวจสอบทั่วไป

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านบริการต่างๆสำหรับองค์กรรับบริจาค ได้อย่างไร.