Intertek (www.intertek.com)
 

อีเมล์หาเรา

โทรหาเรา

+662 765 2999
 
 

สำรวจและตรวจสอบสินแร่

การบริการ การสำรวจและตรวจสอบสินค้าสินแร่เทกอง

การบริการสำรวจตรวจสอบและทดสอบที่เป็นอิสระไม่ขึ้นกับฝ่ายใดของอินเตอร์เทค ช่วยปกป้องจำนวนและคุณภาพสินค้าที่มีมูลค่าสูงของลูกค้า การชั่งน้ำหนักและการตรวจสอบ เพื่อความสอดคล้องถูกต้องตรงกัน การเก็บตัวอย่าง การเตรียมตัวอย่าง และกระบวนการทดสอบ เป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยสมบูรณ์เพื่อการออกเอกสารรับรอง การตรวจสอบสินค้าสินแร่ ประกอบไปด้วย แร่เหล็ก แร่แมงกานีส แร่โครเมี่ยม ถ่านหิน ถ่านโค้ก เฟอร์โร อัลลอย์ ผลิตภัณฑ์เหล็ก และผลิตภัณฑ์โลหะ

 การบริการและการตรวจสอบสินค้าเทกอง

 • การเก็บตัวอย่าง
 • การเตรียมตัวอย่าง
 • การดูแลการขนถ่ายสินค้าขึ้นลงพาหนะ
 • การร่วมชั่งน้ำหนักสินค้า
 • การวัดปริมาณสินค้าจากการกินน้ำลึกของเรือ
 • การบริการออกเอกสารรับรอง
 • การสำรวจสินค้าที่ขนส่งทางทะเล
 • การตรวจสอบสินค้าทั่วไป
 • การตรวจสอบความเสียหายของสินค้า 
 • PNI Survey

การบริการด้านสินแร่และสินค้าทั่วไป

 • การบริการด้านสินแร่ แร่ และ เหมืองแร่
 • การบริการตรวจสอบสินค้า

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านสำรวจและตรวจสอบสินแร่ ได้อย่างไร.