Intertek (www.intertek.com)

สนใจบริการตรวจสินค้าสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบขอรับการตรวจสินค้าได้ที่นี่

 

โทรหาเรา

+66 2765 2999
 
 

ทดสอบกระเป๋าเดินทาง

เพื่อเป็นสนองตอบต่อความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพสูง เพิ่มมากขึ้น อินเตอร์เทคจึงให้บริการการทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพสำหรับกระเป๋าเดินทางหลากหลายประเภท

กระเป๋าเดินทาง กระเป๋า และกระเป๋าถือถูกออบแบบมาสำหรับความปลอดภัยของสิ่งของส่วนบุคคลที่มีค่าในระหว่างการเดินทาง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะทำการทดสอบความแข็งแรงของสายยึด หัวประกบ สายหิ้ว และล้อ/ตัวเลื่อน ความแข็งแรงของตัวยึดคือจุดพิจารณาสำคัญในการประเมินคุณภาพของกระเป๋าถือและกระเป๋าเดินทาง อินเตอร์เทคสามารถทำการทดสอบความแข็งแรงทั้งหมดโดยการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อตรวจหาความเสี่ยงของการหลุดขาดของสายยึด ไม่ว่าจะเป็นที่จุดยึด (เช่น ที่หัวประกบ) หรือจุดที่สายติดกับตัวของกระเป๋าเอง นอกจากนี้ในเรื่องของการตกสีต่อสิ่งต่างๆ ห้องปฏิบัติการทดสอบของอินเตอร์เทคมีความเชี่ยวชาญในการทดสอบการใช้งานที่กำหนดไว้เพื่อรับประกันความปลอดภัยของกระเป๋า

ในยุคที่ทั่วโลกให้ความสำคัญกับ โลกสีเขียว ทำให้เกิดความจำเป็นต่างๆในการห้าม และ/หรือเข้มงวดการใช้สารอันตรายต่างๆในสินค้าสำหรับอุปโภคบริโภค ความปลอดภัยของผู้ใช้คือประเด็นสำคัญแรกของพันธะกิจมุ่งหมายของอินเตอร์เทค ข้อกำหนดกฎหมายในหลายประเทศ โดยเฉพาะในสหภาพยุโรป ที่บังคับให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิเช่น เสื้อผ้า เครื่องนอน ผ้าเช็ดตัว เครื่องประดับผม วิก หมวก ผ้าอ้อมและผลิตภัณฑ์สุขอนามัยอื่นๆ รองเท้า ถุงมือ สายนาฬิกา เข็มขัด กระเป๋าสตรี/กระเป๋าธนบัตร กระเป๋าเอกสาร แผ่นคลุมเก้าอี้ ของเด็กเล่น และอื่นๆ ที่มีโอกาสสัมผัสโดยตรงและติดกับผิวเป็นเวลานานๆหรือสัมผัสทางปาก ต้องได้รับการทดสอบหาปริมาณสารซึ่งมีในระดับสูงและที่รับไม่ได้ของสารซึ่งต้องสงสัยว่าก่อให้เกิดมะเร็งหรือเกิดอาการแพ้ ดังต่อไปนี้

 • ปริมาณสารฟอร์มาลดีไฮด์
 • การทดสอบและวิจัยสาร Dimethylfumarate
 • ปริมาณสารโลหะหนัก – เช่น สารพลวง (Antimony), สารหนู (Arsenic)), สารตะกั่ว (Lead), สารแคดเมี่ยม (Cadmium), สารปรอท (Mercury), สารทองแดง (Copper), สารโครเมี่ยม (Chromium ) , สารโครเมี่ยม 6 (Chromium VI), สารโคบอลต์ (Cobalt), และสารนิกเกิล (Nickel)
 • สารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Pesticides & Herbicides)
 • Pentachlorophenol (PCP)
 • Tetrachlorophenol (TeCP)
 • PVC Plasticizers - Phthalates
 • Organotin Compounds - TBT & DBT
 • สีย้อมที่มีสารก่อมะเร็งและเกิดความระคายเคือง (Azo / Carcinogenic / Allergenic Dyes)
 • Chlorinated Organic Carriers
 • ยาฆ่าแมลง
 • การทดสอบการติดไฟ
 • ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH Value)

นอกเหนือจากการทดสอบกระเป๋าเดินทางตามที่ได้กล่าวข้างต้น อินเตอร์เทคยังให้บริการเต็มรูปแบบด้านการวิเคราะห์สารเคมีแต่ละชนิดที่พบในผลิตภัณฑ์ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบหาความเป็นพิษ การรับรองสารเคมี และการประกันคุณภาพ

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านทดสอบกระเป๋าเดินทาง ได้อย่างไร.