Intertek (www.intertek.com)

สนใจบริการตรวจสินค้าสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบขอรับการตรวจสินค้าได้ที่นี่

 

โทรหาเรา

+66 2765 2999
 
 

ทดสอบเครื่องหนัง

เราทำการทดสอบหนังในหลากหลายวัสดุ ผลิตภัณฑ์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ และงานสร้างสรรค์ต่างๆของแม่แบบ

สินค้าเครื่องหนังซึ่งประกอบด้วย เสื้อผ้า เข็มขัด และสินค้าชิ้นเล็กต่างๆไม่เพียงแต่มีคุณค่าสูงแต่ยังมีความหลากหลายสูงในเรื่องของเผ่าพันธ์ ประเภทของหนัง การย้อมสีและสี สารเมีทีใช้ในการตกแต่งและกิจกรรมทางชีววิทยา อินเตอร์เทคมีความเชี่ยวชาญที่หาตัวเปรียบยากในการชี้บ่งเผ่าพันธ์และสารเคมีที่ใช้ในการย้อมและตกแต่ง เป็นการให้ความมั่นใจว่าสินค้าของท่านผ่านข้อกำหนดด้านคุณภาพและข้อกำหนดของพื้นที่ที่ท่านทำการตลาด อาทิเช่น GB Testing สำหรับนำเข้าจีน และอีกมากกว่านี้ ห้องปฏิบัติการทดสอบของเรามีความสามารถในการตรวจป้ายแสดงความสะอาดของหนังโดยไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงข้อบกพร่องแต่ยังให้คำแนะนำมาตรการของการแก้ไขปรับปรุงต่างๆอีกด้วย

สารเคมีในหนัง - โครเมี่ยม(VI) บางชนิดของ azo colorants formaldehyde and pentachlorophenol เป็นสารที่เป็นอันตรายซึ่งอาจพบในหนัง อินเตอร์เทคมีเครื่องมือทางการวิเคราะห์ที่มีเทคโนโลยีสูงในการหาระดับขั้นต่ำของสารเคมีเหล่านี้ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพต่อผู้บริโภคและ/หรือเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

กระเป๋าถือและกระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก - ความแข็งแรงของสายยึดเป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณาคุณภาพของกระเป๋าถือและกระเป๋าสำหรับเดินทาง อินเตอร์เทคสามารถดำเนินการทดสอบความแข็งแรงโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการตรวจหาความเสี่ยงของการหลุดขาดของสายหิ้ว ไม่ว่าจะเป็นที่จุดยึด (เช่น ตัวยึด) หรือจุดที่สายยึดติดกับตัวของกระเป๋าเอง

เข็มขัด - เริ่มตั้งแต่การประเมินชิ้นส่วนประกอบของเข็มขัดเพื่อการแสดงป้ายตรา การตกสี (การหลุดจากการถูทั้งเปียกและแห้ง และอื่นๆ) จนถึงการแปดเปื้อนจากหัวเข็มขัดและชิ้นส่วนโลหะอื่นๆ อินเตอร์เทคสามารถทำการทดสอบตามข้อกำหนดของลูกค้าต่างๆเพื่อให้ความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เสื้อผ้าหนัง - การทดสอบต่างๆ อาทิเช่น การหลุดลอกจากการซักแห้ง การตกสีจากแสง การยึดติดจากการถู สามารถกระทำบนเสื้อผ้าสำเร็จรูปหรือวัสดุและชิ้นส่วนก่อนที่จะทำการผลิต ชิ้นส่วนต่างๆอาทิเช่น ซิป แผ่นรอง แผ่นรองประกบ และกระดุมควรถูกตรวจสอบสำหรับการใช้งาน นอกจากนี้ ควรพิจารณาเรื่องการตรวจสอบเรื่องของการทำความสะอาดบนเสื้อผ้าทั้งตัวด้วย

สินค้าชิ้นเล็ก กระเป๋าถือและกระเป๋าธนบัตร - การทดสอบ เช่น ความแข็งแรงของการประกบติดของชิ้นส่วนต่างๆที่มุม การยึดติดของห่วงรู ความแข็งแรงของตะเข็บ และการทนต่อหลุดลอกของแผ่นรอง การทนต่อการบิดงอของตัวนอก และอื่นๆสามารถกระทำได้กับสินค้าหนังชิ้นล็ก การทดสอบความแข็งแรงหูและสายหิ้ว การทนต่อการหลุดลอก การทนต่อการบิดงอ และความแข็งแรงของตะเข็บ ทั้งหมดมีความสำคัญอย่างเหตุผลที่เห็นได้ชัดต่อกระเป๋า เครื่องมือทดสอบการความแข็งแรงที่มีคสมรรถนะสูงของเราให้ความมั่นใจว่าอินเตอร์เทคสามารถทดสอบกระเป๋าทุกชนิด

นอกเหนือจากการทดสอบเครื่องหนังตามที่ได้กล่าวข้างต้น อินเตอร์เทคยังให้บริการเต็มรูปแบบสำหรับสารเคมีแต่ละชนิดที่พบในผลิตภัณฑ์ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบหาความเป็นพิษ การรับรองสารเคมี และการประกันคุณภาพ

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านทดสอบเครื่องหนัง ได้อย่างไร.