Intertek (www.intertek.com)

Automotive Brochure

อินเตอร์เทคมอบประสบการณ์ 10 ปีของ EMC และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมยานยนต์, จาก 23 ห้องทดสอบ EMC ห้องปฏิบัติการทั่วโลก
 

โทรหาเรา

+662 765 2999
 
 

บริการทดสอบเครื่องยนต์ เชื้อเพลิง

ด้วยความชำนาญการของ Intertek ในด้านเครื่องยนต์, เชื้อเพลิง และ สารหล่อลื่นสำหรับยานยนต์ ประกอบกับการให้บริการทดสอบในรูปแบบหน่วยงานอิสระด้วยเครื่องมือทดสอบที่ครบถ้วนทั้งศาสตร์และศิลป์ ช่วยเสริมสร้างให้เกิดการแก้ปํญหาให้แก่ผู้บริโภคได้อย่างเจาะจง

ระบบเครื่องยนต์ เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่นเป็นระบบที่มีการพัฒนาอยู่เสมอและยังมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ อินเตอร์เทคจึงทำงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อทำให้ท่านก้าวนำหน้าในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดังกล่าว

ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านยานยนต์ของอินเตอร์เทคให้บริการทดสอบเชื้อเพลิง สารหล่อลื่น และเครื่องยนต์ อยู่ในระดับ World Class อินเตอร์เทคเป็นผู้นำในการทดสอบสารหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซล การทดสอบความทนทานและความคงทนของเครื่องยนต์ (engine endurance and durability testing) และในการทดสอบหาปริมาณสารมลพิษไอระเหยของระบบเผาไหม้เชื้อเพลิงในห้องทดสอบปิด (SHED fuel system testing)

ด้วยสถานอำนวยการทดสอบที่ล้ำสมัยและเครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญที่มีทั่วโลก อินเตอร์เทคมีทั้งประสบการณ์และความสามารถที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของท่านผ่านขั้นตอนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและส่งถึงมือลูกค้าได้เร็วกว่าบริษัทอื่น ๆ บนโลก 

การให้บริการทดสอบเครื่องยนต์ เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่นสำหรับยานยนต์

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านบริการทดสอบเครื่องยนต์ เชื้อเพลิง ได้อย่างไร.