Intertek (www.intertek.com)

สนใจบริการตรวจสินค้าสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบขอรับการตรวจสินค้าได้ที่นี่

 

โทรหาเรา

+66 2765 2999
 
 

กฏหมายว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยของสินค้าอุปโภคบริโภค (CPSIA)(1)

ปลายปี 2011 คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าอุปโภคบริโภคของสหรัฐอเมริกาได้มีมติให้ยกเลิก “stay of enforcement” ที่มีมานานที่กำหนดให้มีการทดสอบและรับรองโดยหน่วยงานตรวจสอบอิสระในการตรวจหาสารตะกั่วในของเด็กเล่นและผลิตภัณฑ์อื่นๆสำหรับเด็กรวมถึง ASTM F-963 มาตรฐานบังคับเรื่องความปลอดภัยของของเด็กเล่นที่ประกาศบังคับใช้โดยกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงเรื่องความปลอดภัยของสินค้าอุปโภคบริโภค ปี 2008 (CPSIA)

เหตุนี้เองมีผลให้ของเล่นเด็กและผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กส่วนใหญ่ (หมายถึง การใช้โดยเด็กที่อายุ 12ปีและต่ำกว่า) ที่ถูกผลิตตั้งแต่และหลังวันที่ 1 มกราคม 2012 จะต้องได้รับการรับรองว่าได้ผ่านมาตรฐานด้านความปลอดภัยของ CPSC ที่เกี่ยวข้อง (เช่น สารตะกั่วในสี และชิ้นส่วนขนาดเล็ก) ตามที่กำหนดเป็นการเฉพาะในกฎระเบียบการทดสอบและรับรองของ CPSC การออกใบรับรองเหล่านี้จะต้องอยู่บนพื้นฐานผลการทดสอบที่’ผ่าน’จากห้องปฏิบัติการทดสอบอิสระที่ CPSC ได้ให้การรับรองแล้ว นอกจากนี้ในเดือนธันวาคม ปี 2011 CPSC ได้ให้การรับรองอย่างเป็นทางการของการทดสอบชิ้นส่วนและวัสดุเพื่อทดแทนการทดสอบสินค้าสำเร็จรูปโดยมีข้อแม้ว่าการเข้มงวดของการจัดเก็บบันทึกและข้อกำหนดอื่นๆได้กระทำให้ถูกต้องแล้ว

กฏระเบียบใหม่และที่ยังไม่บังคับใช้เหล่านี้ของ CPSC ส่งผลกระทบโดยตรงต่อของเล่นเด็กและผลิตภัณฑ์อื่นๆสำหรับเด็กที่มีจำหน่ายในสหรัฐอเมริกา ซึ่งนั่นหมายความว่าผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายของผลิตภัณฑ์เหล่านี้จำเป็นต้องกลับไปตรวจสอบการปฏิบัติและโปรแกรมต่างๆเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของ CPSC หากพบว่ามีการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่เหล่านี้ นั่นอาจหมายถึงเกิดความล่าช้าหรือสินค้าถูกยึด ณ จุดที่สินค้าถูกนำเข้า และท้ายสุดถูกปรับโดย CPSC

ในฐานะหุ้นส่วนที่ได้รับความไว้วางใจ และผู้นำของโลก ซึ่งได้รับการรับรองในการทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองสินค้าอุปโภคบริโภค อินเตอร์เทคใด้นำเสนอวิธีการการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย CPSIA อย่างละเอียดเพื่อช่วยให้ท่านปฏิบัติได้สอดคล้อง รักษาและพัฒนามาตรฐานด้านคุณภาพ และความปลอดภัยแของสินค้า โดยอินเตอร์เทคนำเสนอบริการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย CPSIA ดังนี้

  • iComply™ , แอพพลิเคชั่นอันชาญฉลาดที่ง่ายต่อผู้ใช้งาน ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ซัพพลายเชนในการรวบรวมข้อมูลด้านเทคนิค
  • ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองโดย CPSC โดย
    • ได้รับการับรองในการทดสอบสาร Phthalates
    • ได้รับการับรองในการทดสอบสำหรับที่ไม่ใช้โลหะ (non-metals)
  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับขอบข่ายของ CPSIA อย่างละเอียด, ข้อกำหนดต่างๆ, วันที่ และ กำหนดเวลาต่างๆ
  • การประเมินผลิตภัณฑ์
  • จัดทำข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ของการรับรองผลิตภัณฑ์
  • การฝึกอบรม

ข้อเสนอของอินเตอร์เทคต่อ CPSC

Intertek AAFA Petition for Lead Test Procedure
Intertek CPSIA Public Policy Agenda
CPSIA Public Policy Statement
Multiple Color Testing for Lead in Paint (Cover Letter)
Multiple Color Testing for Lead in Paint SOP
CPSC Testing and Certification Requirements
CPSIA Certification Timeline

นอกเหนือจากการทดสอบตามกฎหมาย CPSIA ที่กล่าวมาข้างต้น ข้างต้น อินเตอร์เทคยังให้บริการเต็มรูปแบบด้านการวิเคราะห์สารเคมีแต่ละชนิดที่พบในผลิตภัณฑ์ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบหาความเป็นพิษ การรับรองสารเคมี และการประกันคุณภาพ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อทราบว่าอินเตอร์เทคมีส่วนช่วยองค์กรของท่านได้อย่างไรในวิธีการของการปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงเรื่องความปลอดภัยของสินค้าอุปโภคบริโภค CPSIA

 

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านกฏหมายว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยของสินค้าอุปโภคบริโภค (CPSIA)(1) ได้อย่างไร.