Intertek (www.intertek.com)

Agriculture Brochure

อินเตอร์เทค เป็นบริษัทฯที่มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางด้านการตรวจสอบสินค้าเกษตร ซึ่งเรามีสำนักงานที่ให้บริการที่มีคุณภาพอยู่ในประเทศที่ทำการเกษตรหลักๆในทวีปเอเซีย และทั่วโลก
 

อีเมล์หาเรา

โทรหาเรา

+662 765 2999
 
 

ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้าวโพด

บริษัทอินเตอร์เทคให้บริการตรวจสอบและทดสอบสินค้าข้าวโพดในระดับสากล

อินเตอร์เทคให้บริการตรวจสอบและทดสอบสินค้าข้าวโพดโดยมีบุคลากรผู้ตรวจสอบและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถและมากด้วยประสบการณ์ในการตรวจสอบวัดคุณภาพและปริมาณของสินค้าข้าวโพด ซึ่งได้รับการยอมรับตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เราให้บริการตรวจสอบตั้งแต่ขั้นตอนการบรรจุสินค้าต้นทางไปจนถึงการปล่อยสินค้าที่ปลายทาง อินเตอร์เทคยังมีห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอีกทั้งมีพนักงานตรวจสอบที่มากด้วยประสบการณ์ในการให้บริการ

อินเตอร์เทคทำงานร่วมกับผู้ส่งออกรายใหญ่ ผู้นำเข้าอีกทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในระดับนานาชาติอินเตอร์เทคยังให้บริการตรวจสอบข้าวโพดในตลาดโลกได้แก่บราซิล, จีน, อียิปต์, เม็กซิโก, แคนาดา, สหรัฐอเมริกา, อินเดีย, อาร์เจนตินา, ออสเตรเลียและประเทศอื่นๆ

อินเตอร์เทคมีการรายงานผลการตรวจสอบและการทดสอบสินค้าให้กับลูกค้าหลังจากได้ดำเนินการเสร็จสิ้นในแต่ละวัน และลูกค้าจะได้รับใบรับรองในทันทีหลังจากมีการตรวจสอบสินค้าเสร็จสิ้น

การตรวจสอบสินค้าข้าวโพด

 • การตรวจโดยทั่วไปของสินค้าข้าวโพด
 • การตรวจสอบรายละเอียดต่างๆของการมอบหมายงาน
 • การส่ง,สินค้า,ข้อกำหนด,น้ำหนัก,การบรรจุ,เครื่องหมาย,จำนวน,ชื่อเรือ,ปลายทาง,วันที่ตรวจสอบ,สินค้าที่ส่งครั้งล่าสุด ฯลฯ
 • การตรวจหาแมลงที่มีชีวิต, เมล็ดที่เป็นอันตรายและเปลือก (เช่น เมล็ดน้ำมันละหุ่ง)
 • การตรวจสอบคุณภาพข้าวโพดก่อนการบรรจุสินค้าต้นทาง
 • การตรวจหาหนอน, แมลงและสิ่งแปลกปลอม
 • ตรวจสอบคุณภาพข้าวโพดตามตัวอย่าง
 • มีการภาพถ่ายในระหว่างการตรวจสอบ

การสุ่มตัวอย่างสินค้าข้าวโพด

 • สุ่มเก็บตัวอย่างโดยวิธีที่สอดคล้องกับ GAFTA 124
 • การชั่งน้ำหนักที่ได้มาตรฐานจะถูกตรวจสอบก่อนที่จะบรรจุ
 • การสุ่มเก็บตัวอย่างก่อนการบรรจุสินค้า
 • การสุ่มเก็บตัวก่อนการขนส่งสินค้าเพื่ออ้างอิง
 • การผสมตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์ทางกายภาพและเคมี
 • การผสมตัวอย่างที่ได้จากการเก็บในแต่ละวันที่มีการโหลดสินค้า
 • เป็นตัวแทนขอรับตัวอย่างจาก เรือบรรทุกสินค้า, รถบรรทุก

การทดสอบคุณภาพข้าวโพด

 • การตรวจหาค่าความชื้น
 • เมล็ดหัก, เมล็ดเสียหาย และเมล็ดที่เสียหายจากความร้อน
 • สิ่งแปลกปลอม
 • อะฟลาท๊อกซิน
 • การทดสอบการตัดแต่งพันธุกรรม (GMO)
 • โปรตีน, น้ำมัน,แป้ง
 • ทดสอบน้ำหนัก
 • ความเสียหายจากเชื้อรา
 • การวิเคราะห์ทางเคมี

การให้บริการตรวจสอบอื่นๆที่เกี่ยวกับข้าวโพด

 • การตรวจสอบโกดังสินค้า
 • การชั่ง, การสุ่มเก็บตัวอย่างและการทดสอบ
 • การตรวจสอบระวางสินค้าในเรือ
 • การบริการคำนวนน้ำหนักโดยใช้หลักการแทนที่น้ำ หรือ Draft Survey
 • การตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์
 • ควบคุมดูแลการบรรจุ / การปล่อยสินค้า
 • การประกันคุณภาพ และ ปริมาณสินค้า FOG
 • ความรับผิดชอบต่อสังคม
 • การตรวจหาช่วงเวลาเก็บเกี่ยว
 • การรับรองระบบ  HACCP / GAP / GMP และ ระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง

การให้บริการสินค้าเกษตร

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านตรวจสอบและวิเคราะห์ข้าวโพด ได้อย่างไร.