Intertek (www.intertek.com)
 

โทรหาเรา

+662 765 2999
 
 

การให้การรับรองระบบงาน

ด้วยความเชี่ยวชาญเชิงลึก และ ด้วยกรอบการให้บริการที่ “มากกว่าข้อกำหนด” เราส่งมอบผลการตรวจประเมินที่จำเป็นสำหรับธุรกิจของท่าน

ระบบการจัดการของคุณเป็นมากกว่าแค่คู่มือหรือใบรับรอง ระบบการจัดการเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าที่สามารถช่วยให้คุณได้มองเห็น กระบวนการ, ทรัพยากร, และเป้าหมาย ขององค์กรคุณอย่างแจ่มชัด ด้วยข้อมูลที่พรั่งพร้อมและถูกต้อง คุณสามารถทำการวัดระดับการปรับปรุงที่อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลความจริงเพื่อทำการตัดสินใจ ที่อินเตอร์เทค เรามองมากกว่าการรับรอง เพื่อให้ท่านมีเครื่องมือในการประเมินและปรับปรุงธุรกิจของท่าน การตรวจประเมินของเราเน้นกระบวนการ มุ่งเน้นในการลดความเสี่ยง และ เพิ่มประสิทธิภาพ บริการการตรวจประเมินและรับรองของอินเตอร์เทค รวมถึง จากการร่วมกันแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีและข้อกำหนดของอุตสาหกรรมใหม่ๆ เพื่อทำการประเมินสมรรถนะเทียบกับวัตถุประสงค์ของคุณ เราจะทุ่มเทเพื่อให้คุณเกิดวัฒนธรรมของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การเป็นพันธมิตรกับเราจะทำให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณมีกระบวนการทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง

บริการต่างๆ ตามข้อกำหนด

 • มาตรฐาน ISO 9001
 • มาตรฐาน ISO 14001 และบริการด้านตรวจประเมินสิ่งแวดล้อม
 • มาตรฐาน OHSAS 18001
 • ความรับผิดชอบต่อสังคม
 • ตรวจสอบบุคคลที่สอง
 • ระบบบูรณาการการบริหารจัดการ
 • การจัดการฝึกอบรมระบบ

บริการต่างๆตามอุตสาหกรรม

 • อากาศยาน
 • ยานยนต์
 • เครื่องสำอาง
 • ความปลอดภัยด้านอาหาร
 • สารสนเทศ
 • การแพทย์
 • บรรจุภัณฑ์
 • อุตสาหกรรมอื่น ๆ

 

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านการให้การรับรองระบบงาน ได้อย่างไร.