Intertek (www.intertek.com)

Auditing Services brochure

ให้อินเตอร์เทคตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของคุณ โดยกระบวนการและการดำเนินงานที่คุณสามารถมั่นใจได้ว่าชื่อเสียงของคุณอยู่ในมือที่ปลอดภัย เครือข่ายทั่วโลกของเราจากผู้สอบบัญชีกว่า 1,000 ผู้เชี่ยวชาญส่งต่อนวัตกรรม โซลูชั่นการตรวจสอบที่กำหนดเองทุกที่ที่คุณทำธุรกิจ 

 

 

โทรหาเรา

+662 765 2999
 
 

การให้คำปรึกษา

อินเตอร์เทค ไม่เพียงแค่ช่วยให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ต้องการ เราช่วยให้คุณได้เปรียบในการแข่งขัน โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพแบบระยะสั้นและระยะยาวของธุรกิจของคุณ และผู้เกี่ยวข้อง

เครือข่ายที่ปรึกษาของเราทั่วโลกครอบคลุมทั้งทางวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ ข้อบังคับ เชี่ยวชาญการจัดการโครงการและผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ กฎระเบียบ แก้ไขและป้องกันปัญหาของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ การผลิต ผู้ที่เกี่ยวข้องในสายการผลิตและปัญหาในกระบวนการผลิต และจัดการกับความเสี่ยงทางธุรกิจของคุณได้

ในหัวข้อที่หลากหลาย จากองค์กรและการศึกษาผู้ที่เกี่ยวข้อง ความล้มเหลวและเคมีวิเคราะห์ ทบทวน นำเสนอกฎหมาย ข้อบังคับให้คำปรึกษาการเลือกวัสดุและส่วนประกอบ และลดความเสี่ยง การปรับปรุงการดำเนินงาน โปรแกรมจัดการ การประเมินประสิทธิภาพการทำงาน การประกันความสมบูรณ์ของสินทรัพย์ โดยการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ

จากการออกแบบผลิตภัณฑ์ถึงสายการผลิต การจัดส่ง และการค้าปลีก อินเตอร์เทค ทำให้คุณมั่นใจ ว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยตามความต้องการ และช่วยคุณบริหารการจัดการ ของคุณในเวลาที่เร่งรีบในการดำเนินการด้านการตลาด

บริการของเรารวมถึงการ

 • ที่ปรึกษาทางด้านเทคนิค และการวิเคราะห์ทางด้านบริการ
 • การตอบรับของสังคม
 • การวิเคราะห์ต้นทุน
 • COSTCOM และต้นทุนการดำเนินงาน Cycling
 • แผนการลดการใช้อุปกรณ์
 • ประเมินต้นทุนของพลังงานทดแทน
 • ประเมินความเสี่ยงและการจัดการ
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎข้อบังคับและกลยุทธ์
 • การบริการระบบสารสนเทศของซัพพลายเออร์
 • การรักษาความปลอดภัยของซัพพลายเออร์
 • การพัฒนาอื่นๆ

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านการให้คำปรึกษา ได้อย่างไร.