อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์

บริการทดสอบอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ (Food Shelf Life Testing)

ห้องปฏิบัติการของเราใช้วิธีการและเทคโนโลยีการทดสอบอายุการเก็บรักษา

ด้วยการวิเคราะห์อายุการเก็บรักษา กำหนดวันที่ที่ถูกต้องสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพยังคงเป็นที่ยอมรับและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค 

ขอบข่ายการบริการและการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง:

จุลินทรีย์ที่เกิดจากอาหาร เช่น ลิสเทอเรีย ซัลโมเนลลา แคมไพโลแบคเตอร์ อีโคไล ยีสต์และเชื้อรา สแตฟิโลคอคคัส ออเรียส บาซิลลัส ซีเรียส แบคทีเรียกรดแลคติค

 

  • TPC
  • Enterobacteriaceae
  • Moisture
  • pH
  • กลิ่นหืน

 

การทดสอบอายุการเก็บรักษาที่แม่นยำและเชื่อถือได้จะช่วยลดความเสี่ยงในการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ และการระบุสาเหตุของอายุการเก็บรักษาที่ลดลงจะช่วยให้คุณปรับปรุงผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และผลกำไรของคุณได้ในที่สุด