Intertek (www.intertek.com)
 

อินเตอร์เทคขยายกิจการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศเมียนมาร์ด้วยการให้บริการตรวจสอบสิ่งทอ

กรกฎาคม 23, 2015

อินเตอร์เทค  (ประเทศไทย), วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 – อินเตอร์เทค ผู้นำการให้บริการงานด้านคุณภาพนแก่อุตสาหกรรมต่างๆทั่วโลก ได้ขยายธุรกิจของบริษัทเข้าสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศเมียนมาร์ด้วยการให้บริการตรวจสอบสิ่งทอ การขยายธุรกิจของอินเตอร์เทคเข้าไปในประเทศเมียนมาร์นี้ เป็นการเสริมสร้างธุรกิจของบริษัท ด้านการให้บริการทดสอบและการตรวจสอบเครื่องนุ่งห่มให้ทั่วถึงภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งรวมถึงประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม

คาลวิน แยม ประธานบริหารอาวุโส แผนกโกลบอลซอฟต์ไลน์ อินเตอร์เทค กล่าวว่า “ในปี 2557 อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของประเทศเมียนมาร์มีการเติบโตอย่างมาก โดยมีการเปิดโรงงานใหม่ในทุกสัปดาห์ ซึ่งผลที่ตามมาคือ มีความต้องการบริการด้านการตรวจสอบเพิ่มสูงขึ้น” และ “เนื่องจากผู้ค้าปลีกและเจ้าของตราผลิตภัณฑ์ ในอเมริกาเหนือและยุโรปหลายรายได้หันมุ่งหาแหล่งผลิตจากเมียนมาร์มากขึ้น จึงทำให้อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของประเทศเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว เมียนมาร์จึงกลายเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับการขยายตัวของอินเตอร์เทคด้วยเช่นกัน”

คุณ พันยศ โต๊ะทอง กรรมการผู้จัดการของอินเตอร์เทคในประเทศไทยได้กล่าวเสริมว่า “เมียนมาร์เป็นแนวรุกใหม่ในการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมของเอเชียและของโลก และด้วยความลงตัวทั้งด้านสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ อินเตอร์เทคสามารถที่จะให้บริการ เพื่อสนับสนุนฐานลูกค้าที่เติบโตอย่างรวดเร็วจากประเทศไทย

จากข้อมูลของสมาคมผู้ผลิตสิ่งทอของเมียนมาร์ อุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศมีการส่งออกเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าภายในเวลาเพียงสามปี โดยมีมูลค่าถึง หนึ่งพันห้าร้อยล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2557 ในปัจจุบันเกิดการจ้างงาน ในอุตสาหกรรมนี้ ถึง 200,000 คน จากโรงงานผลิตเครื่องนุ่งห่ม 275 แห่ง ทำให้กลายเป็นภาคส่วนอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของเมียนมาร์

ด้วยการมีจำนวนผู้ตรวจสอบซึ่งมีความเชี่ยวชาญถึงจำนวน 1,200 คนทั่วโลก อินเตอร์เทคสามารถให้บริการตรวจสอบสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ครบวงจรตลอดทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทาน เริ่มจากการตรวจสอบวัตถุดิบและผ้าที่โรงงาน จนถึงการตรวจสอบการผลิตของสินค้าสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูป เพื่อที่จะระบุจุดผิดพลาดและข้อบกพร่อง และการสุ่มตรวจในขั้นตอนสุดท้ายของการนำส่งสินค้า เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าสอดคล้องตามข้อกำหนดที่ต้องการ นอกจากนั้นแล้ว อินเตอร์เทคยังทำงานร่วมกับผู้ค้าปลีกทั้งผ้าและเครื่องนุ่งห่ม เจ้าของตราผลิตภัณฑ์ และผู้ผลิตสินค้า เพื่อช่วยให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดกระบวนการผลิต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมด้านธุรกิจ กรุณาติดต่อ
คุณสุนิดา จารุมนพร ผู้จัดการด้านการตรวจสอบ
โทร. +66-2-837-2999