บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาการบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร ได้รับรางวัลระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย

October 09, 2017

บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาการบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร ได้รับรางวัลระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ประเภทห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารประจำปี 2560 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

จากห้องปฏิบัติการ 104 แห่งภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มีห้องปฏิบัติการ 3 แห่งที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล และ อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) - สาขาการบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร  เป็นห้องปฏิบัติการที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง จึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลสาขาดังกล่าวในปีนี้

นางสาวณัชชา สีแก้วน้ำใส, Intertek Food-Operations Manager (ประเทศไทย)กล่าวว่า, “เรารู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างสูงที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติในปีนี้อีกครั้ง รางวัลที่ได้ทำให้เรารู้สึกภูมิใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบและห้องปฏิบัติการของเราเพื่อสร้างสรรและให้บริการด้านการทดสอบในมาตรฐานระดับโลกต่อไป”  

Intertek Food services in Thailand ให้บริการการทดสอบด้านอาหารโดยเทคโนโยยีระดับสูงตามมาตรฐานระดับโลก โดยให้บริการการทดสอบmicrobiology, shelf life testing service, chemical and nutritional, nutritional analysis, allergens, residues and contaminants, food packaging, genetically modified organisms (GMOs), honey analysis and sensory analysis services.

 

Contact Point
Natcha Sikaewnamsai
Food Operations Manager
+66 2 744 5158-62 ext. 203 (office)