ทดสอบเครื่องสำอางค์

อินเตอร์เทคให้บริการการตรวจสอบ ทดสอบ ให้คำแนะนำ ฝึกอบรม และการประกันคุณภาพสำหรับเครื่องสำอางค์ ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและดูแลส่วนบุคคล ช่วยให้ผู้จำหน่าย ผู้ผลิต และผู้นำเข้าได้มีการตรวจสอบความปลอดภัย ประสิทธิผล และการยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ทั่วทั้งห่วงโซ่ธุรกิจ

 

ความหมายโดยทั่วไปของเครื่องสำอางค์ หมายถึง “สะสารใดๆหรือสิ่งที่มนุษย์ใช้เพื่อการทำความสะอาด เพิ่มความสวยงาม หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ปรกกฏซึ่งปกติจะรวมถึงผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคลสำหรับใช้ในห้องน้ำ (เช่น แชมพูและโลชั่น) ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและห้ำหอม” เครื่องสำอางค์และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามเป็นสินค้าที่ถูกควบคุมโดยกฎหมายทั่วโลก ที่เห็นได้ชัดคือในสหภาพยุโรป กฎหมายควบคุมเครื่องสำอางค์ของสหภาพยุโรป (76/768/EEC) ได้กำหนดแนวทางการควบคุมไว้อย่างเข้มงวดสำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐของแต่ละประเทศ เมื่อเร็วๆนี้ในสหรัฐอเมริกาได้มีการออกกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของเครื่องสำอางค์ปี 2011 (รู้จักในนาม HR 2539) เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความกังวลของความปลอดภัยของส่วนประกอบต่างๆ อินเตอร์เทคเป็นผู้ให้บริการรายเดียวที่ตรวจสอบ ทดสอบ และรับรอง ที่มีการวิจัยศึกษาด้านคลินิค และทดลองทางคลินิค เพื่อประเมินความปลอดภัย ประสิทธิผล และความชอบธรรมของคำกล่าวอ้างในโฆษณา อินเตอร์เทคยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในรูปของบริการองค์รวมสำหรับการทดสอบเครื่องสำอางค์และสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับ REACH โดยใช้วิธีทดสอบแบบ in-vitro
ผลิตภัณฑ์บางประเภท (เช่น สารระงับกลิ่นกาย) ที่ในบางประเทศของสหภาพยุโรปได้กำหนดให้เป็นเครื่องสำอางค์ ในขณะที่ในบางประเทศถูกกำหนดให้เป็นยาสำหรับใช้ทั่วไป เช่น ในสหรัฐอเมริกา หรือ ในออสเตรเลียกำหนดให้เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับรักษาโรค หรือถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในข่ายยา หรือในแคนาดา ถูกกำหนดเป็นยาที่ไม่จำเป็นต้องมีใบคำสั่งแพทย์

อินเตอร์เทคเป็นบริษัททดสอบอิสระที่มีเครื่อข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบอยู่ทั่วโลกที่เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์สำหรับความเชี่ยวชาญของการให้บริการลูกค้า สนับสนุน และให้บริการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ และระดับชั้นของผู้บริโภค อินเตอร์เทค คือหุ้นส่วนที่ท่านมองหาสำหรับให้ข้อมูลด้านคุณภาพที่เชื่อถือได้แก่ผู้จำหน่าย ผู้ผลิต และผู้ส่งมอบ เพื่อช่วยบุคคลเหล่านี้เข้าใจและลดแหล่งที่มาของความเสี่ยงในตัวผลิตภัณ์

บริการของเราประกอบด้วย

 • การตรวจประเมินความเป็นพิษในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์
 • การทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้บริโภค
 • การทดสอบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสุขภาพและความงาม
 • การรับประกันคุณภาพของวัตถุดิบที่นำมาใช้ผลิตเครื่องสำอางค์
 • การทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง – จากสารปนเปื้อน, จากเชื้อจุลินทรีย์
 • การตรวจสอบตามมาตรฐานของสินค้า ทั้งทางด้านกายภาพ /ทางด้านเคมี และ องค์ประกอบขนาดเล็กที่อยู่ภายในผลิตภัณฑ์
 • การทดสอบสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตเครื่องสำอางค์ที่ออกฤทธิ์โดยตรง และ ออกฤทธิ์ทางอ้อม ต่อเซลล์ผิวที่เสียหาย และต้องการการซ่อมแซม
 • การตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์
 • บริการด้านการตรวจประเมินทางด้าน GMP และ ISO22716
 • การทดสอบความเป็นพิษต่อผิวหนังในห้องปฏิบัติการ
 • บริการด้าน Cosmetotextile


อินเตอร์เทคไม่เพียงแต่ให้บริการแบบครบองค์รวมสำหรับบริการเหล่านี้ เรายังให้บริการพิเศษการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม พร้อมกันกับการผลิตและกลยุทธ์ในห่วงโซ่ธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดด้านคุณภาพและความปลอดภัยของเครื่องสำอางค์ ผลิตภัณฑ์สำหรับห้องน้ำ ยาสำหรับใช้ทั่วไป ยาสำหรับการรักษา และผลิตภัณฑ์อื่นๆ

 

Need help or have a question? +66 2765 2999
 

Need help or have a question?

+66 2765 2999
TH:
+66 2765 2999