Intertek (www.intertek.com)
 

โทรหาเรา

+662 765 2999
 
 

การบริการให้คำปรึกษา

อินเตอร์เทค ไม่เพียงแค่ช่วยให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ต้องการ เราช่วยให้คุณได้เปรียบในการแข่งขัน โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพแบบระยะสั้นและระยะยาวของธุรกิจของคุณ และผู้เกี่ยวข้อง

เครือข่ายที่ปรึกษาของเราทั่วโลกครอบคลุมทั้งทางวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ ข้อบังคับ เชี่ยวชาญการจัดการโครงการและผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ กฎระเบียบ แก้ไขและป้องกันปัญหาของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ การผลิต ผู้ที่เกี่ยวข้องในสายการผลิตและปัญหาในกระบวนการผลิต และจัดการกับความเสี่ยงทางธุรกิจของคุณได้

ในหัวข้อที่หลากหลาย เช่นการจัดอบรมในระดับองค์กรและการจัดอบรมในระดับซัพพลายเชนจ์ ความล้มเหลวและเคมีวิเคราะห์ ทบทวน กฎหมาย ข้อบังคับให้คำปรึกษาการเลือกวัสดุและส่วนประกอบ และลดความเสี่ยง การปรับปรุงการดำเนินงาน โปรแกรมจัดการ การประเมินประสิทธิภาพการทำงาน การประกันความสมบูรณ์ของสินทรัพย์ โดยการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ

จากการออกแบบผลิตภัณฑ์ถึงสายการผลิต การจัดส่ง และการค้าปลีก อินเตอร์เทคทำให้คุณมั่นใจ ว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยตามความต้องการ และช่วยคุณบริหารการจัดการ ของคุณในเวลาที่เร่งรีบในการดำเนินการด้านการตลาด

บริการของเรา

 • ที่ปรึกษาทางด้านเทคนิค และการตรวจวิเคราะห์
 • ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
 • การวิเคราะห์ต้นทุนในวงรอบของกิจกรรม
 • COSTCOM และต้นทุนการดำเนินงาน Cycling
 • โปรแกรมการยืดอายุเครื่องจักรอุปกรณ์
 • ประเมินต้นทุนของพลังงานทดแทน
 • ประเมินความเสี่ยงและการจัดการ
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎข้อบังคับและกลยุทธ์
 • การบริการระบบสารสนเทศของซัพพลายเออร์
 • การรักษาความปลอดภัยของระบบซัพพลายเชนจ์
 • การพัฒนาความอย่างยั่งยืน

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านการบริการให้คำปรึกษา ได้อย่างไร.