Intertek (www.intertek.com)

สนใจฝึกอบรม คลิกที่นี่

ผู้ที่สนใจฝึกอบรมตามเราไปที่เวบไซต์เทรนนิ่ง คลิกที่นี่
 

โทรหาเรา

+662 765 2894
+662 248 4847
 
 

เทคนิคการรวมระบบการจัดการมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001

ปัจจุบันได้มีการพัฒนามาตรฐานระบบการจัดการอย่างต่อเนื่องและพบว่าหลายองค์กรได้มีการจัดทำระบบการจัดการหลายระบบ ดังนั้นคงจะเป็นการดีถ้าองค์กรสามารถรวมระบบต่างๆ เหล่านั้นเข้าด้วยกันได้เพื่อ

เป็นการประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย บุคลากร รวมถึงลดความสับสนในการดำเนินระบบ ดังนั้นหลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม: 

 • เข้าใจถึงความจำเป็นและประโยชน์ของการรวมระบบการบริหารการจัดการ 
 • รับทราบถึงข้อกำหนดที่สามารถรวมกันได้ และไม่สามารถรวมกันได้ของ ISO 9001,ISO 14001 
 • ทราบถึงแนวทางในการรวมเอกสารของระบบการจัดการ

เนื้อหาหลักสูตร 

วันแรก

9:00 – 12:00 น.

 • พื้นฐาน ISO 9001 และ ISO 14001

13:00 – 16:00 น.

 • แนวทางในการรวมระบบ
 • การเปรียบเทียบข้อกำหนด

16:00 – 16:30 น.

 • สรุปประเด็น และการถามตอบ
วันที่สอง

9:00 – 12:00 น.

 • นโยบายและวัตถุประสงค์
 • ระบบเอกสารการรวมระบบ
 • Work shop การระบุเอกสารในระบบการจัดการ

13:00 – 16:00 น.

 • Work shop การรวมนโยบายWork shop
 • การรวมเอกสารการประชุมทบทวนแบบรวมระบบ
 • การเปรียบเทียบข้อกำหนด

16:00 – 16:30 น.

 • สรุปประเด็น และการถามตอบ

ผู้ควรเข้ารับการอบรม : ผู้บริหาร,ผู้จัดการ,หัวหน้างาน,ตัวแทนฝ่ายบริหารขององค์กร (QMR , EMR) คณะทำงานด้านคุณภาพ บุคคลที่สนใจ

ระยะเวลา : 2 วัน

ค่าอบรม 5,000 บาท

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านเทคนิคการรวมระบบการจัดการมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 ได้อย่างไร.