Intertek (www.intertek.com)

สนใจฝึกอบรม คลิกที่นี่

ผู้ที่สนใจฝึกอบรมตามเราไปที่เวบไซต์เทรนนิ่ง คลิกที่นี่
 

โทรหาเรา

+662 248 1817
+662 248 4847
 
 

ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ ( QMR)

ตัวแทนฝ่ายบริหาร นับว่ามีบทบาทอย่างยิ่ง ในการจัดทำและควบคุม ระบบให้มีประสิทธิผล ดังนั้นบุคคลากรที่ ทำหน้าที่ตัวแทนฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทราบวิธีการบริหารโครงการ การแก้ไขปัญหาและ ข้อกำหนดเชิงลึก

เนื้อหาหลักสูตร
9:00 – 12:00

  • ความหมายและความรับผิดชอบ
  • ความเป็นมาและหลักบริหารคุณภาพ
  • การทบทวนข้อกำหนด ISO 9001:2008

13:00 – 16:00

  • การระบุเอกสารในระบบคุณภาพ
  • ขั้นตอนการดำเนินงานระบบคุณภาพ
  • การปรับปรุงและและปัญหาในการดำเนินงานระบบคุณภาพ

16:00 – 16:30

  • สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ

ผู้ควรเข้ารับการอบรม : QMR, คณะทำงาน ISO 9001 ,และผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน ลงทะเบียนเวลา 8.30 น.  

ค่าใช้จ่าย : ราคา 3,000 บาท 

  • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
  • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
  • ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านตัวแทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ ( QMR) ได้อย่างไร.