Intertek (www.intertek.com)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด !!!

สำรองที่นั่ง ที่นี่

 

โทรหาเรา

+662 765 2894
+662 248 4847
 
 

การกำหนด Competency ในมาตรฐาน ISO 9001:2008

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเกี่ยวกับนำ Competency มาใช้ในองค์กร
 • เพื่อแนะนำเทคนิคและวิธีการนำ Competency มาใช้
 • พัฒนามุมมอง ในด้านการนำ Competency มาใช้
 • เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถทำงานประสานกับแผนกอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูตร

9:00 – 12:00

 • แนะนำมาตรฐาน ISO 9001:2008 เบื้องต้น 
 • ที่มาของ Competency
 • ประเภทของ Competency 
 • Core Competency และการประยุกต์ใช้

13:00 – 16:00  

 •  การหา Core Competency ในองค์กร 
 • การหา Functional Competency การวิเคราะห์และตรวจสอบ 
 • การกำหนดระดับ Competency สำหรับมาตรฐาน ISO 9001:2008 
 • Workshop

16:00 – 16:30 

 • สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ 

ผู้ควรเข้ารับการอบรม : ผู้บริหาร,ผู้จัดการ,หัวหน้างาน,ตัวแทนฝ่ายบริหารขององค์กร (QMR) คณะทำงานด้านคุณภาพ บุคคลที่สนใจ

ระยะเวลา : 1 วัน ลงทะเบียนเวลา 8.30 น.  

ค่าใช้จ่าย : ราคา 3,000 บาท 

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
 • ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านการกำหนด Competency ในมาตรฐาน ISO 9001:2008 ได้อย่างไร.